מחירי השכירות של החומר:

ההר

פריט PRICE / DAY
ציירי קרח 8 €
Crampons 8 €
צירים קרח + Crampons 14 €
מחבטים או מחבט + מקלות 12 €
מקלות 3 €
צירי קרח טכניים 12 € / יחידה
רתמה 8 €
מפזר פראטה 8 €
קסדה 3 €
הקירור + רתמה 14 €
לרתום + Dissipator + קסדה 16 €
תרמיל לתינוק 18 ק"ג 10 €
חנויות 6 €

12 € לילה + להתייעץ

ברנסוס

פריט PRICE / DAY
חזה או ז 'קט 9 €
חזה + ז 'קט 16 €
מגפיים 3 €
קסדה 3 €
רתמה מלאה 9 €
תרמיל באראנקוס 8 €
תוף 3 €
ציוד מלא (סרבלים + מעיל + Skorts + רתמה וקסדה) 28 €

הנחה על 2º, 3º ... יום